c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 czerwiec 2014
W dniu 11 czerwca 2014 r. w godz. 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Hotelu Focus w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych zarówno w zakresie robót budowanych, dostaw
i usług. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pani Ewa Żak.
 
Tematyka szkolenia obejmowała m.in. nowelizację Prawa Zamówień Publicznych, szacowanie zamówienia, podwykonawstwo, najczęściej występujące nieprawidłowości, korekty finansowe, pojęcie obiektu budowlanego, oraz dialog techniczny; 

W szkoleniu wzięło udział 33 przedstawicieli beneficjentów – pracowników merytorycznych, którzy w praktyce odpowiadają za stosowanie procedury zamówień publicznych w swoich instytucjach. 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 13 czerwiec 2014