c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 grudzień 2008

Biuro w Koszalinie 11 grudnia zorganizowało szkolenie z zakresu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 – przygotowanie i realizacja projektów w ramach priorytetów I i II. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób, głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów komunalnych.
Szkolenie podzielone na kilka bloków zostało przygotowane i poprowadzone przez pracowników WFOŚiGW. Zdaniem uczestników szkolenie było bardzo przydatne. Dało możliwość zapoznania się z wieloma zagadnieniami związanymi z przygotowaniem projektów w ramach priorytetów I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012