c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 grudzień 2008

26 listopada w Koszalinie odbyło się szkolenie dla samorządowców z zakresu stosowania Prawa Zamówień Publicznych przez beneficjentów funduszy Unii europejskiej. Szkolenie zorganizowane przez Biuro w Koszalinie poprowadził Bartłomiej Miluch – ekspert z zakresu pzp. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób, głównie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów komunalnych. Zdaniem uczestników, szkolenie było niezwykle przydatne. Pozwoliło wyjaśnić wiele problemów związanych ze stosowaniem przepisów pzp w aspekcie wykorzystania funduszy unijnych.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012