c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2011
Za nami kolejna już konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pn. „Zaangażowanie środków unijnych w ramach POIiŚ, w realizacji projektów proekologicznych w regionie”. W konferencji uczestniczyło blisko 200 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy mieli możliwość zapoznania się z dostępnymi mechanizmami finansowania działań z  zakresu ochrony środowiska, w ramach środków krajowych i unijnych.
 
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski przedstawił informację na temat Krajowych Programów Oczyszczania Ścieków w aspekcie realizacji zobowiązań unijnych realizowanych ze środków POIiŚ, tymczasem Joanna Książek – Wieder, z Departamentu POIiŚ w MŚ omówiła aktualny stan wdrażania Programu w kraju. Gościliśmy również przedstawicieli min., Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Policji. Jak powiedział Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski, głównym celem konferencji jest analiza procesu wdrażania w naszym województwie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- Promując program, chyba  nawet najwięksi optymiści nie wierzyli, że będzie on tak skutecznie wykorzystywany przez beneficjentów z naszego regionu.  Całkowita wartość projektów realizowanych w ramach POIiŚ przekroczyła w naszym województwie 2,7 mld zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 1 mld 251 mln zł. To nie koniec, gdyż czterech kolejnych beneficjentów realizujących inwestycje wodno-ściekowe ma ogromną szansę na dofinansowanie w wysokości prawie 90 mln zł. (wartość projektów 217 mln zł). Program ten naprawdę zmienia Zachodniopomorskie przyczyniając się do poprawy stanu środowiska, podnosząc jednocześnie jakość życia jego mieszkańców – mówił Jacek Chrzanowski.
 
W pierwszym dniu konferencji (26.09.br) wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podpisał dwa potwierdzenia dofinansowania - pierwsze dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz drugie – dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim.
Dofinansowanie przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację dwóch projektów: Poprawa jakości wody w Szczecinie – etap II oraz „Ochrona Wód jeziora Miedwie”. Beneficjentami są odpowiednio Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Szczecińskim. Unia wyda na oba projekty 51 milionów złotych. 
W programie konferencji pojawił się również katalog tzw. „dobrych praktyk”, czyli inwestycji z obszaru ochrony środowiska, mających szczególne znaczenie dla lokalnych społeczności, realizowanych w oparciu o środki własne beneficjentów, kredyty i dotacje  z innych programów. Są to projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, programy rekultywacji jezior, edukacji ekologicznej, rekultywacji odpadów niebezpiecznych.
Mimo dużego zróżnicowania wszystkie projekty, które zaprezentowaliśmy mają jedną wspólną cechę. Mają ogromne znaczenie dla poprawy naszego środowiska oraz najczęściej generują nowe miejsca pracy. 
Przypomnijmy, konferencja odbyła się w dniach 26-27 września br. w Dźwirzynie.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów:
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012