c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 czerwiec 2010

W związku ze zbliżającym się terminem złożenia wniosków o dofinansowanie dla projektów indywidualnych z działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) zorganizowne zostało spotkanie przedstawicieli benficjentów, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Na spotkaniu omówione zostały wymogi, jakie musi spełniać składana dokumentacja (wniosek o dofinansowanie i załączniki) tryb i harmonogram oceny wniosków, aktualny stan wdrażania działania 2.1 oraz najbliższe plany (aktualizacja Listy projektów indywidualnych w sierpniu 2010 r. i planowany nabór wniosków o dofinansowanie z działania 2.1 POIiŚ).
Spotkanie miało miesjce 2 czerwca 2010 r w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 czerwiec 2012