c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 maj 2010
W dniu 25 maja br. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, odbyło się szkolenie pn. „Działania informacyjne i promocyjne w projektach dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. 

Program szkolenia został podzielony na dwa bloki tematyczne. W pierwszym bloku tematycznym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska szczegółowo zaprezentowali aktualnie obowiązujące wytyczne w zakresie informacji i promocji. Omawiali miedzy innymi rodzaje działań, możliwe warianty oznakowania inwestycji, dokumentów oraz materiałów promocyjnych. Po krótkiej przerwie głos przekazano beneficjentom, którzy podpisali już umowy o dofinansowanie, a ich projekty są w trakcie realizacji. Jako pierwszy wystąpił szczeciński ZWiK Sp. z o.o., który reprezentowała p. Helena Kwiatkowska. Następnie swoją prezentację przedstawił Urząd Morski w Słupsku, a prelekcję poprowadził p. Aleksander Duszny.
W szkoleniu uczestniczyło blisko 30 pracowników merytorycznych beneficjentów, którzy na codzień borykają się z problematyką informacji i promocji w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. 

Działania informacyjne i promocyjne POIiŚ nie są zagadnieniem prostym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Wojewódzki Fundusz nie wyklucza organizacji kolejnych tego typu spotkań.

 

 

        

 

Pliki do pobrania:

  1. Prezentacja Ministerstwa Środowiska
  2. Prezentacja ZWiK Sp z o.o.
  3. Prezentacja Urzędu Morskiego w Słupsku

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 czerwiec 2012