c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 maj 2010
Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Odbęda się one w następujacych terminach: 17 maja, 21 maja, 31 maja oraz 7-8 czerwca.

* 17 maja 2010 r. – szkolenie dotyczące aukcji i przetargów organizowanych w trybie art. 70 (1-5) Kodeksu Cywilnego – szkolenie jest adresowane do beneficjentów IV i V priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko (priorytet IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska i priorytet V – Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych). Formularzy zgłoszeniowe można nadsyłać do 11 maja 2010 r.
* 21 maja 2010 r. – szkolenie dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w 2010 r. – szkolenie jest adresowane do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko priorytetu I, II i III oraz zamawiających sektorowych (priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska). Formularzy zgłoszeniowe można nadsyłać do 17 maja 2010 r.
* 31 maja 2010 r. – drugi termin szkolenia dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zamówień na roboty budowlane w 2010 r. - szkolenie jest adresowane do beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko priorytetu I, II i III oraz zamawiających sektorowych (priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska). Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 25 maja 2010 r.
* 7-8 czerwca 2010 r. – prawo zamówień publicznych od podstaw – szkolenie adresowane do beneficjentów I, II, III i V priorytetu POIiŚ. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 31 maja 2010 r.
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 czerwiec 2012