c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 22 marzec 2010
17 marca br. odbyły sie warsztaty dotyczące nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień udzielanych na roboty budowlane. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej.

Program szkolenia objął wszystkie zmiany wprowadzone ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591) oraz ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778). Dodatkowo zostały poruszone kwestie dotyczące zamówień publicznych na roboty budowlane – opis przedmiotu zamówienia, ustalanie wartości zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz umowa o roboty budowlane.

Wrasztaty poprowadził Jóżef Edmund Nowicki - certyfikowany ekspert (biegły) i członek The Association of Certified Fraud Examiners oraz ACFE Polska posiadający międzynarodowy certyfikat CFE oraz kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, specjalizujący się w procedurach i kontroli zamówień publicznych oraz kontroli wydatkowania środków publicznych.

 
Ze względu na bardzo dużą ilość zainteresowanych szkoleniem, na 7 kwietnia br. został wyznaczony dodatkowy termin warsztatów.
 
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 czerwiec 2012