c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 październik 2009

6 października br. odbyły się warsztaty pn.” NAJCZĘSTSZE UCHYBIENIA W POSTĘPOWANIACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH”. Organizatorem warsztatów był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

Zajęcia były skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, którzy aplikują o środki lub realizują projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W warsztatch uczesniczyło około 25 osób, które wyraziły bardzo pochlebne opinie na temat szkolenia. Z cała pewnościa nie będzie to jedyne tego typu wydarzenie organizowane przez WFOŚiGW.


Na warsztatach poruszono zagadnienia dotyczące miedzy innymi:

• Zapoznanie się z zaleceniami dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczącymi interpretacji Prawa zamówień publicznych.
• Analiza nieprawidłowości stanowiących podstawę do wymierzenia korekty finansowej (na przykładach rzeczywistych przypadków naruszeń stwierdzonych w toku kontroli).
• Wskazanie uchybień, które nie wywołują żadnych skutków finansowych.
• Omówienie sposobów uniknięcia rozbieżności przepisów ustawy Pzp z dyrektywami unijnymi.

 

 

 

Uczestnicy warsztatów  Uczetnicy warsztatów  Warsztaty "Najczęstsze uchybienia w postępowaniach finansowanych ze srodków unijnych"

 

Warsztaty współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012