c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 marzec 2009
Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach I i II priorytetu POIiŚ z zakresu:
 
Działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
Działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
Działanie 2.2. – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich, planowanych do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

więcej...

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012