wfos

Opublikowano: 12 styczeń 2015
Zakończyła się VI Konferencja WFOŚiGW w Szczecinie pn.: „Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013". Konferencja odbyła się w Kołobrzegu w dniach 11-12 grudnia 2014 r.
Konferencja adresowana była do wszystkich beneficjentów, którzy pozyskali środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013, jak również do tych, którzy planują wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014 - 2020.

Czytaj więcej: Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko w...

Opublikowano: 12 czerwiec 2014
W dniu 11 czerwca 2014 r. w godz. 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Hotelu Focus w Szczecinie, odbyło się szkolenie dotyczące nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych zarówno w zakresie robót budowanych, dostaw
i usług. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pani Ewa Żak.

Czytaj więcej: Kolejne szkolenie dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Opublikowano: 23 październik 2013
W dniu 23 października 2013 r. w sali konferencyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie, odbyło się szkolenie na temat najczęściej popełnianych błędów przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie skierowane było przede wszystkim do beneficjentów, którzy już podpisali umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ, otrzymali potwierdzenie o dofinansowaniu, bądź których projekty są w trakcie procedury konkursowej. Szkolenie poprowadził ekspert w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych – Pan Jarosław Myśko.
 

Czytaj więcej: „Najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień publicznych finansowanych ze środków...