wfos

Analizy, raporty, podsumowania

Poniżej znajduje się link do informacji na temat stanu wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Znajdą tam Państwo informacje miesięczne dotyczące bieżących postępów w realizacji Programu oraz obszerniejsze dokumenty podsumowujące wdrażanie Programu, tj. sprawozdania okresowe i roczne z realizacji Programu.

Sprawozdania z realizacji POIiŚ