wfos

Opublikowano: 20 styczeń 2009
19 stycznia 2009 r. ruszył nabór wniosków w priorytecie 2 Środowisko i Infrastruktura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Do beneficjentów trafi 127,5 mln franków szwajcarskich. Nabór dotyczy obszarów tematycznych: "Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz Poprawa stanu środowiska" oraz "Bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych".
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 czerwiec 2012