c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 grudzień 2014
Trwa VI Konferencja pn. „Podsumowanie efektów pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013" w Kołobrzegu.
Uczestnikami konferencji są beneficjenci, którzy pozyskali środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2007-2013, jak również instytucje, które planują wykorzystanie środków w nowej perspektywie 2014 - 2020. 
Podczas konferencji trwa podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy unijnych.
W konferencji wziął udział Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Podczas konferencji Prezes WFOŚiGW w Szczecinie – Jacek Chrzanowski zaprezentował nowy regulamin i zasady finansowania inwestycji proekologicznych w ramach programu PROSUMENT.
Konferencja szkoleniowa skierowana jest głównie do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które realizują działania w ramach ochrony środowiska.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 11 grudzień 2014