c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 listopad 2014

W dniu 24 listopada 2014 r. o godz. 15-tej zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014, w którym dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłynęły 3 wnioski aplikacyjne na łączną kwotę dofinansowania 475 150,00 złotych. Beneficjentami złożonych wniosków są:

1. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie (2 wnioski)
2. Gmina Dobra

W dniu 3 grudnia br. zakończy się ocena formalna i merytoryczna I stopnia. 17 grudnia 2014 r. planowane jest ostateczne zakończenie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia przez Instytucje Wdrażające a 30-go grudnia br. będzie utworzona lista rankingowa. Od 7-go stycznia 2015r. będą sukcesywnie podpisywane będą umowy o dofinansowanie.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 25 listopad 2014