c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 lipiec 2014
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014, w którym dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM, wszystkie  14 wniosków aplikacyjnych, które wpłynęły do naszej instytucji uzyskały pozytywną ocenę.

Są to następujące projekty:
Lp.
Tytuł projektu
Beneficjent
Koszt całkowity
Kwota dofinansowania
1.
Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp.z o.o.
274 290,00
189 550,00
2.
Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez
Gmina Łobez
319 480,20
220 779,00
3.
Dokumentacja projektowo-techniczna przebudowy kompostowni osadów na oczyszczalni ścieków w Goleniowie
Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. zo.o.
650 400,00
451 180,00
4.
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jarosławcu
Gmina Postomino
292 915,00
248 977,75
5.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - WODNIK
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
270 600,00
187 000,00
6.
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu - WODNIK
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
344 400,00
238 000,00
7.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim - WODNIK
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
270 600,00
187 000,00
8.
Poprawa jakości wody w Szczecinie - Faza II. Dokumentacja Lewobrzeże
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z.o.o w Szczecinie
774 900,00
535 000,00
9.
Poprawa jakości wody w Szczecinie - Faza II. Dokumentacja Prawobrzeże
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z.o.o w Szczecinie
2 726 910,00
1 884 450,00
10.
Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Unieściu gmina Mielno wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. Unieście
380 685,00
263 075,00
11.
Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal
Wodociągi Rewal Sp. zo.o.
442 800,00
306 000,00
12.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje
Gmina Międzyzdroje
1 058 500,00
731 483,74
13.
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w gminie Choszczno
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
654 975,00
452 625,00
14.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Kołobrzeg - opracowanie dokumentacji
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu
639 600,00
442 000,00
SUMA
9 101 055,20
6 337 120,49
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 lipiec 2014