c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 04 czerwiec 2014
Tegoroczna aktualizacja i modyfikacja Planu Komunikacji POIiŚ dotyczyła planu finansowego, wskaźników docelowych oraz danych teleadresowych. Dokument został również zmodyfikowany w zakresie zmian wynikających z utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.


Aktualny Plan Komunikacji POIiŚ znajduje się w zakładce Dokumenty - Informacja i Promocja.
http://www.mos.gov.pl/kategoria/3108_dokumenty/#infopromo

 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2014