c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 maj 2014
Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

 
Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro w ramach unijnej polityki spójności. Zgodnie z Umową Partnerstwa fundusze zostaną zainwestowane w te obszary, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju Polski, czyli m.in.: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz podnoszenie sprawności i efektywności państwa. Nadal finansowane będą inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, także projekty m.in. z dziedziny kultury, zatrudnienia, edukacji czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Jest to pierwszy etap w procesie planowania perspektywy finansowej 2014-2020.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 24 maj 2014