c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 marzec 2014

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

 


Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

KONKURS NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014

 Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

 Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.
 
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

 
Wnioski w ramach konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 należy składać w terminie od 14 kwietnia 2014 r. do 6 czerwca 2014 r.:
 
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro* 
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
UL. SOLSKIEGO 3
70-323 SZCZECIN
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
6 czerwca 2014 r. o godz. 15.00
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
 
Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, w tym regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.wfos.szczecin.pl
 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 21 maj 2014