c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 19 maj 2014
Nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

 
Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
(konkurs nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014).

 
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 5 mln euro. Kwota może ulec zwiększeniu w trakcie trwania konkursu.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki odpadami wskazane w punkcie
14 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane jako beneficjenci dla działania 2.1 w punkcie 12 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/2.1/06/2014.

Wnioski należy składać w terminie od 18 czerwca 2014 r. do 18 lipca 2014 r.
 
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
Ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
18 lipca 2014 r. o godz. 15.00
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois
oraz www.wfos.szczecin.pl
 

Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 19 maj 2014