c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 31 styczeń 2014
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).


 

Minister Środowiska,
jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa
(konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).


 
KONKURS NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014
 
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 10 mln euro.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursuNr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursuNr 12/POIiŚ/1.1/04/2014.
 
KONKURS NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014
 
Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursuNr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursuNr 13/POIiŚ/1.1/04/2014.
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW
 
Wnioski w ramach konkursów Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014 r. do 30 maja 2014 r.:
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
UL. SOLSKIEGO 3
70-323 SZCZECIN
 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
30 maja 2014 r. o godz. 15.00
 
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl
 
Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Infrastruktura i Środowisko.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 31 styczeń 2014