c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 08 styczeń 2014 W dniu 31 grudnia 2013 r. o godz. 15-tej zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności - Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowaw ramach konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013 w aglomeracjach z przedziału 10 - 15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie wpłynęło 5 wniosków aplikacyjnych na łączną kwotę dofinansowania ponad 34,5 mln złotych. Beneficjentami złożonych wniosków są: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Szczecinie, Gmina Darłowo i Gmina Dziwnów. W przypadku pozytywnych ocen złożonych wniosków, projekty przyczynią się do osiągnięcia celów określonych w I osi priorytetowej PO IiŚ, w tym do wyposażenia (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 09 styczeń 2014