c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 20 wrzesień 2013
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).


Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013).

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 
150 mln euro.
 
W ramach alokacji na konkurs 75 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 75 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.
 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013.
 
Wnioski należy składać w terminie od 21 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE 
UL. SOLSKIEGO 3
71-323 SZCZECIN

 
Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
31 grudnia 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są
na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl


Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 wrzesień 2013