c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 czerwiec 2013
Kolejnych 20 milionów z Unii na gospodarkę wodno – ściekową w regionie. Dwie umowy o dofinansowanie środkami unijnymi podpisali dziś Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski oraz Adrian Guranowski - Prezes PGK Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim i Ryszard Sola – Burmistrz Łobza. 
 
Współfinansowane przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zadania to: „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I” oraz „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”. Dzięki tym projektom zmaleje ilość zanieczyszczeń odprowadzonych ze ściekami do wód i ziemi. Oznacza to także, że zlikwidowane zostanie zagrożenie epidemiologiczne, które pojawia się za sprawą rozkładu nieoczyszczonych ścieków.
Wartość całkowita projektu, który będzie realizowany w Kamieniu Pomorskim to ponad 23 miliony złotych, z czego unijne dofinansowanie wyniesie niespełna 11,5 mln zł. Projekt łobeski otrzyma z Unii ponad 6 milionów, co stanowi połowę wartości całego zadania. Obie inwestycje mają być zakończone do 2015 roku.  
 
W dniu 27.06.2013 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisane zostały umowy o dofinansowanie na zadania:
1. Realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski – etap I”. Wartość całkowita tego projektu to  23 136 103,94 zł z czego unijne dofinansowanie wyniesie 11 265 732,19 zł.  

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mokrawicy w Gminie Kamień Pomorski. Podstawowym celem inwestycji jest zmiana technologii oczyszczania ścieków umożliwiająca usuwanie związków azotu w ściekach oczyszczonych.
 
2. Realizowane przez Gminę Łobez pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”. Wartość całkowita tego projektu to 12.536.446,57 zł z czego unijne dofinansowanie wyniesie 6 402 982,57 zł.
Zmodernizowane zostają istniejące obiekty oczyszczalni oraz wybudowane nowe, w tym reaktor biologicznego przepływowego usuwania związków węgla, azotu i fosforu. Dofinansowanie przyznane zostało w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizacja projektu przyczyni się do:
- zmniejszenia ryzyka przesiąkania komunalnych osadów ściekowych do gruntu i poprawy stanu jakości wód powierzchniowych (w wymiarze lokalnym i globalnym);
- polepszenia warunków sanitarnych.
 
W konferencji wzięli udział:
- Jacek Chrzanowski - Prezes WFOŚiGW w Szczecinie
- Dawid Brzozowski – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie
- Ryszard Sola – Burmistrz Gminy Łobez
- Olga Radziwanowska – Skarbnik w Gminie Łobez
- Adrian Guranowski - Prezes PGK Sp. z o.o. Kamień Pomorski
- Władysław Gliźniewicz - Pełnomocnik Projektu PGK
- Jan Kurowski - Urząd Gminy Kamień Pomorski - Główny specjalista ds. rozwoju gospodarczego
  
Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
      
   

Pobierz: film konferencja
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 05 lipiec 2013