c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 czerwiec 2013
12 czerwca 2013 r. Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zaakceptowała listę rankingową VIII konkursu w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko. Na liście rankingowej w konkursie nr 8/POIiŚ/1.1/03/2013 umieszczone zostały 33 projekty o wartości całkowitej ok. 1 187 mln zł, w tym planowane dofinansowanie ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko ok. 581 mln zł. 
Wszystkie projekty umieszczone na liście uzyskały status projektów podstawowych, tym samym kwalifikują się do dalszej oceny w oparciu o kryteria merytoryczne II stopnia. na liście znalazły się dwa projekty, dla których Fundusz w Szczecinie pełnić będzie funkcję Instytucji Wdrażającej.

Lista rankingowa (xls)
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 14 czerwiec 2013