c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 14 czerwiec 2013
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).
Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie
z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa
(konkurs nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013).


Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów
wynosi
100,00 mln euro.

 
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w punkcie 16 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.
 
Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 15 Regulaminu konkursu nr 10/POIiŚ/1.1/07/2013.
 
Wnioski należy składać w terminie od 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.
  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeciniew przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro* 
* Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu
 
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE
UL. SOLSKIEGO 3
70-323 SZCZECIN

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa
30 września 2013 r. o godz. 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois oraz www.wfos.szczecin.pl
 
Publikacja ogłoszenia współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej
Programu Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz ogłoszenie (pdf)
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 czerwiec 2013