c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 kwiecień 2013
Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 29 marca 2013 r. 
Zaktualizowana lista obejmuje 518 przedsięwzięć o łącznej wartości 239 mld złotych. Na liście podstawowej znajduje się 421 projektów, których wartość wynosi 169 mld złotych, natomiast pozostałe 97 projektów to projekty rezerwowe o łącznej wartości prawie 70 mld złotych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Środowiska
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 01 kwiecień 2013