c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 luty 2013
W dniu 8 lutego 2013 roku Pani Aneta Wilmańska - Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej, zaakceptowała zaktualizowane listy rankingowe dla dwóch konkursów.
5/POIiŚ/2.1/01/2011 w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych  http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_02/e2bdb3167bcd08579739d3020d697222.pdf

7/POIiŚ/1.1/04/2012  w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_02/44d9dd41df059406dda197b048c035da.pdf
 
 
Decyzją UZIP wszystkie projekt znajdujące się na ww. listach uzyskały status podstawowy.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 18 luty 2013