c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 grudzień 2012

W Krakowie odbyła się V konferencja „Dbając o zieloną przyszłość”, czyli coroczne spotkanie z beneficjentami projektów środowiskowych organizowane przez Ministerstwo Środowiska. W przemówieniu otwierającym pierwszy dzień spotkania minister Wilmańska podsumowała wdrażanie Programu Infrastruktura i Środowisko w 2012 roku oraz przedstawiła plany dotyczące POIiŚ na przyszły rok.

W 2012 roku zostały podpisane 94 nowe umowy na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 2,45 mld zł. Jednocześnie zakończono realizację 153 projektów. Od początku stycznia bieżącego roku wybudowano (lub przebudowano) m.in. już ponad 6 tys. km kanalizacji sanitarnej, do której dostęp uzyskało prawie 59 tys. mieszkańców z różnych regionów kraju. Ponadto na trenach wielu gmin powstało 65 nowych oczyszczalni ścieków.

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, zagranicznych urzędów centralnych (m.in. Ministerstwa Środowiska Republiki Czeskiej oraz Ministerstwa Rozwoju Obszarów Wiejskich Węgier), lokalnych władz - w tym Marka Sowy, marszałka województwa małopolskiego - i oczywiście beneficjentów. Goście zza granicy opowiedzieli o doświadczeniach w finansowaniu projektów środowiskowych w swoich krajach.
W drugim dniu odbyły się m.in. warsztaty na temat doświadczeń beneficjentów POIiŚ z realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków unijnych.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 17 grudzień 2012