c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 15 listopad 2012
Instytucja Pośrednicząca POIiŚ – Ministerstwo Środowiska – poinformowała o możliwości wystąpienia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dodatkowej puli środków, którą planuje się  wykorzystać na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym w obszarze dotyczącym gospodarki wodno-ściekowej (Działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) na początku 2013 roku.
WFOŚiGW w Szczecinie zwraca się zatem z prośbą o zgłaszanie do dnia 25 listopada 2012 r. chęci ubiegania się o ww. środki w celu oszacowania potrzeb potencjalnych Beneficjentów regionu zachodniopomorskiego.
Dodatkowych informacji udzielają:

W biurze Szczecin:
1.    Anna Słaby – Specjalista Techniczny ds. funduszy europejskich
tel 091 486 15 56 wew 125
2.    Marta Karbowska – Specjalista ekonomiczny ds. funduszy europejskich
tel 091 486 15 56 wew 133

W biurze Koszalin:
1.    Monika Kosmala – Specjalista Techniczny ds. funduszy europejskich
tel 094 346 43 66 wew 232
2.    Małgorzata Piwczyńska – Specjalista ekonomiczny ds. funduszy europejskich
tel 094 346 43 66 wew 231

Szczegóły dotyczące warunków ubiegania się o dofinansowanie znajdują się w Załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ  – Kryteria wyboru projektów  (dokument zaktualizowany przez XXI Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałą z 16 sierpnia 2012 r.) pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=2&strona=1#zakladka=1&strona=1
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 15 listopad 2012