c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2012
Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w Szkoleniach dla beneficjentów oraz instytucji w systemie zarządzania środowiskowych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko.
 
Harmonogram szkoleń:
• 22-23 października 2012 r.  Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ
• 29-30 października 2012 r. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ
• 5-6 listopada2012 r. Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ
• 14-15 listopada 2012 r. Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ
Więcej informacji na :
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/19200_zapraszamy_beneficjentow_srodowiskowych_priorytetow_poiis_do_udzialu_w_szkoleniach.html
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 28 wrzesień 2012