c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 27 wrzesień 2012
Dziś w Szczecinie podpisano  umowę o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża”. WFOŚiGW w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansuje projekt kwotą blisko 23 milionów złotych. W ramach Projektu realizowanego przez Urząd Morski w Szczecinie przewiduje się wykonanie zabezpieczenia ponad trzech i pół kilometra linii brzegowej biegnącej przez Niechorze, Rewal i Międzywodzie.
W wyniku podjętych działań zostanie uzyskany trwały efekt ekologiczny w postaci ustabilizowania linii brzegowej i wyeliminowania jej cofania o średnio 0,6 m/rok na zabezpieczonych odcinkach.

Całość inwestycji to koszt ponad 27 milionów złotych. Aż 23 miliony to dofinansowanie, które zostanie uruchomione na podstawie umowy, którą Urząd Moski w Szczecinie podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Głównymi zadaniami inwestycji będzie zabezpieczenie podstawy klifu na wysokości Rewala, Niechorza i Międzywodzia, tak aby ograniczyć jego podmywanie przez coraz intensywniejsze sztormy. W tym celu stosuje się opaski z narzutu kamiennego. Na odcinkach najbardziej zagrożonych konstrukcje te dodatkowo wspomagane są systemami ostróg brzegowych, które mają na celu osłabianie siły fal morskich.

Ale to nie jedyna inwestycja związana z ochroną brzegów morskich, którą koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Aktualnie Fundusz wdraża 3 projekty a dwa kolejne (w tym właśnie Urząd Morski w Szczecinie) przeszły procedurę oceny. Projekty już realizowane, to przedsięwzięcia Urzędu Morskiego w Słupsku zlokalizowane w Kołobrzegu, Darłowie i Wicku Morskim. Kolejne dwa projekty, które otrzymały właśnie z Ministerstwa Środowiska potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania to wspomniana inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, która dotyczy zabezpieczenia mierzei jamneńskiej. Łączna wartość wszystkich projektów to prawie 450 mln zł a więc aż połowa tego, co zostało zaplanowane w 20 –letnim programie krajowym. Dofinansowanie ze środków unijnych, wynoszące w tym wypadku 85% wartości poszczególnych zadań zamknie się kwotą ponad 380 mln złotych.


AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 07 październik 2012