c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 03 wrzesień 2012
20 sierpnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko. W terminie od 4 czerwca do 20 sierpnia 2012 r. beneficjenci złożyli 17 wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości całkowitej około 1 mld zł na łączną kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości około 460 mln zł.
Złożone wnioski o dofinansowanie są teraz w ocenie formalnej i merytorycznej pierwszego stopnia przeprowadzanej przez instytucje wdrażające. W wyniku dokonanej oceny powstanie lista rankingowa, która zostanie podana do publicznej wiadomości. Wnioski wpisane na listę rankingową przejdą do następnego etapu czyli do oceny merytorycznej drugiego stopnia. Dopiero pozytywna ocena na tym etapie zadecyduje o dofinansowaniu projektów.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 04 wrzesień 2012