c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 sierpień 2012
W zeszłym tygodniu, 27 lipca 2012 r., po zwiększeniu alokacji dostępnej w ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Instytucja Pośrednicząca zaktualizowała listę rankingową dla konkursu nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011. Dzięki tym zmianom cztery projekty, które do tej pory miały status projektów rezerwowych,  zmieniły swój status na status projektów podstawowych.
Projekty, które otrzymają dofiansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko to:
1. Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO,
2. Odzysk, recykling unieszkodliwianie odpadów - BAT w gospodarowaniu odpadami na składowisku w Choczni,
3. Rozwój systemu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z rozbudową KUO w Bydgoszczy,
4. Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w miejscowości Domaszkowice.
 
Dla tych czterech projektów łączna wnioskowana wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi niemal 65 mln złotych.
Kolejne trzy projekty, które nadal są sklasyfikowane na liście jako rezerwowe  będą zmieniały status na podstawowy w przypadku uzyskania oszczędności w projektach oraz wzrostu alokacji  dostępnej w ramach działania 2.1 POIiŚ.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 sierpień 2012