c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 12 lipiec 2012
W I półroczu 2012 r. podpisano 60 umów o dofinansowanie środowiskowych projektów realizowanych ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tych umów samorządy oraz przedsiębiorcy uzyskali dostęp do ponad 1,5 mld zł środków unijnych. Inwestycje i działania przyczyniające się do poprawy stanu otaczającego nas środowiska są niezwykle kosztowne, stąd  tak ważne jest wsparcie funduszy unijnych. Dotychczas w ramach środowiskowych działań Programu Infrastruktura i Środowisko zatwierdzono 608 projektów o wartości ponad 40 mld zł.

18,5 mld zł z funduszy unijnych przekazano m.in. na :
  • budowę kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody,
  • likwidację starych składowisk odpadów oraz budowę nowych zakładów utylizacji i recyklingu odpadów,
  • modernizację ciepłowni i elektrowni,
  • unowocześnienie zakładów przemysłowych,
  • ochronę przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
Dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego żyje nam się lepiej, a do poprawy przyczynia się między innymi Program Infrastruktura i Środowisko poprzez rozbudowę infrastruktury komunalnej, zastosowanie nowoczesnych technologii w ochronie środowiska oraz ograniczenie zanieczyszczeń szkodliwych dla ludzi i środowiska. 
Za sprawą POIiŚ poprawie ulegnie również stan środowiska:
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza (39 projektów),
  • poprawa jakości wód powierzchniowych i gruntowych (214 projektów),
  • ochrona przyrody i bioróżnorodności (130 projektów),
  • rekultywacja ponad 24 tys. ha terenów zdegradowanych.
Źródło: Ministerstwo Środowiska
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 02 sierpień 2012