c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 lipiec 2012

18 czerwca 2012 r. zakończył się siódmy nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). W ramach konkursu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 20 mln złotych przy całkowitej wartości projektów ponad 38 mln zł.

W przypadku pozytywnych ocen złożonych wniosków, realizowane projekty przyczynią się do zwiększenia wydajności i sprawności oczyszczalni ścieków, mechanizacji i automatyzacji procesów oczyszczania ścieków w usuwaniu osadu nadmiernego, zapewnienia wymaganego składu ścieków wg norm prawnych polskich i unijnych. 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 08 sierpień 2012