c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 26 marzec 2012
Zachęcamy potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z informacjami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ. Zmiany wynikają ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012