c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 17 styczeń 2012

16 stycznia 2012 r. zakończył się siódmy nabór wniosków, który obejmował projekty z zakresu przywracania terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich. W ramach konkursu nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011 złożono 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 206 mln złotych. W przypadku pozytywnych ocen złożonych wniosków, projekty przyczynią się do ochrony brzegów Morza Bałtyckiego poprzez między innymi zabezpieczenie i stabilizacje osuwisk oraz budowę umocnień brzegowych.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012