c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 29 listopad 2011

Uprzejmie informuję, że Instytucja Zarządzająca zakończyła prace dotyczące aktualizacji Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  Podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat dokumentów regulujących wdrażanie POIiŚ, systemu instytucjonalnego, a także poszczególnych etapów realizacji projektów oraz całego Programu. Wskazuje również miejsca gdzie osoby zainteresowane mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje.

Podręcznik został zamieszczony na stronie internetowej IZ poświęconej POIiŚ: www.pois.gov.pl w zakładce PORADNIK BENEFICJENTA oraz w serwisie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl w zakładce PROGRAMY → INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO → DLA BENEFICJENTÓW → WDRAŻANIE PROJEKTU.
 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012