c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 02 listopad 2011

13 milionów złotych na budowę kolejnych odcinków kanalizacji, głównie na Gumieńcach i w Podjuchach, przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, szczecińskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji.


Przyznano kolejne dofinansowanie z Funduszu Spójności dla ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na projekt pn: „Poprawa jakości wody w Szczecinie – Etap II”. Chodzi o kontynuację porządkowania gospodarki wodno – ściekowej na terenie naszego miasta. Całkowity koszt inwestycji przekracza 26 mln zł., a udział dotacji unijnej w realizowanym przedsięwzięciu to ponad 13 mln. zł. W ramach tych środków rozbudowana i zmodernizowana zostanie kanalizacja na terenie prawo i lewobrzeżnej części Szczecina.
- Bardzo się cieszę, że doszło do podpisania umowy na dofinansowanie tego projektu. To już 11 projekt dla którego WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Wdrażającą- mówił Jacek Chrzanowski, Prezes WFOŚiGW w Szczecinie.  - Poprzez ograniczenie nieszczelności kanałów, nowe podłączenia do sieci zarówno kanalizacyjnej jak i wodociągowej, usprawniony zostanie system odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę, a w efekcie końcowym, realizacja tego przedsięwzięcia doprowadzi do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców Szczecina – mówił Jacek Chrzanowski.
W efekcie powstanie 10,2 km nowej sieci kanalizacyjnej, a odcinek sieci o długości 6,4 km zostanie zmodernizowany. Dodatkowo likwidacji ulegnie lokalna oczyszczalnia ścieków. Zakres projektu realizowanego przez ZWiK w Szczecinie obejmuje także modernizację 13,4 km sieci wodociągowej i budowę nowej sieci na długości 0,02km.
- W ramach inwestycji nową sieć kanalizacyjną i wodociągową zyska prawie półtora tysiąca mieszkańców Szczecina - mówił prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Beniamin Chochulski. - W wyniku inwestycji podłączymy kilkaset osób do kanalizacji sanitarnej. Będziemy mogli skupić się na inwestycjach w rejonie Gumieniec oraz Podjuch.
Zgodnie z planem efektami tej  inwestycji będziemy się cieszyć od połowy przyszłego roku, bowiem właśnie w tym terminie zaplanowano zakończenie realizacji projektu.

 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012