c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 sierpień 2011
9 sierpnia 2011 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmiany w Szczegółowym opisie priorytetów POIiŚ. Zmiany wynikały z konieczności dostosowania tego dokumentu do zmian Programu Infrastruktura i Środowisko, które zostały wprowadzone decyzją Komisji Europejskiej z 3 sierpnia 2011 r. oraz do planowanych zmian na liście projektów indywidualnych.

Zestawienie wszystkich zmian zawarto w tabeli.
Aktualna wersja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ znajduje się w na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce Dokumenty/ dokumenty programowe.

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012