c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 listopad 1999
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych z dnia 10 maja 2011 r.
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. Rozporządzenie stwierdza, że w przypadku dokonywania zamówienia publicznego na zakup pojazdów samochodowych, kryteriami oceny ofert, poza ceną są:
•    zużycie energii,
•    emisja dwutlenku węgla oraz
•    emisja innych zanieczyszczeń (tzn. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów)

Powyższe kryteria wyraża się w postaci:
•    wielkości zużycia energii oraz emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, albo
•    wartości pieniężnej, odzwierciedlającej koszty zużycia energii oraz koszty emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń podczas cyklu użytkowania pojazdu samochodowego.
Ww. rozporządzenie zawiera metodologię szacowania wartości ww. kryteriów.

Przedmiotowe rozporządzenie implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy PE i Rady 2009/33/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

 
Pełny tekst Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert, w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych: 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012