c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 25 maj 2011
 Dnia 12 maja 2011 r. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłaszanych w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Kolejna aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 jest związana z planowanym przekazaniem dodatkowych środków na realizację I priorytetu POIiŚ. Ministerstwo Finansów wydało warunkową zgodę na zakontraktowanie dodatkowych środków w ramach działania 1.1 POIiŚ w wysokości 170 mln euro, które mają zostać przekazane na priorytet I z tzw. dostosowania technicznego. W związku z powyższym rozszerzono podstawową listę rankingową o kolejne projekty z listy rezerwowej.
 
 
Zmiany na liście są związane również z wynikami oceny merytorycznej II stopnia: 
- odrzucono jeden projekt:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Popiełuszki, Połczyńskiej, Wiejskiej, Bocznej w Świdwinie
 
- trzech Beneficjentów wycofało następujące projekty z konkursu:
 
Budowa infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Krapkowice
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myślibórz
 
- zmianie uległa liczba punktów uzyskanych przez niektóre projekty
- zmianie uległy również koszty niektórych projektów znajdujących się na liście.
 
Dodatkowa alokacja jest wystarczająca do rozszerzenia listy rankingowej o kolejnych dziewięć projektów. W efekcie na liście rankingowej znajduje się 21 projektów podstawowych na łączną kwotę dofinansowania 1,1 mld zł oraz 37 projektów rezerwowych na łączną kwotę dofinansowania 1,4 mld zł.
 
Na liście znajdują się trzy projekty z woj. zachodniopomorskiego ze statusem podstawowym:
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek” - Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Sp. z o.o. – miejsce nr 5 na liście, umowa o dofinansowanie został zawarta dnia 01.10.2010 r.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach -  Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. – miejsce nr 13 na liście, potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ przekazano dnia 19.05.2011 r.
- Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – miejsce nr 13 na liście, potwierdzenie dofinansowania z POIiŚ przekazano dnia 19.05.2011 r.
 
Na liście znajdują się również cztery projekty z woj. zachodniopomorskiego ze statusem rezerwowym:
- Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kan. i przebud. oczyszcz. ścieków w agl. Stargard Szcz. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. – miejsce nr 20 na liście,
-  Program "Poprawa jakości wody w Szczecinie - Etap II" - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin – miejsce nr 24 na liście,
- Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino - Gmina Gryfino – miejsce nr 29,
- Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego – miejsce nr 33.
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012