c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 24 maj 2011

 Kolejne inwestycje mają już potwierdzenie dofinansowania w ramach POIiŚ. Świnoujście i Pyrzyce skorzystają więc z unijnej dotacji.

 

Potwierdzenie dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko, otrzymały Świnoujście i Pyrzyce. Te miasta ruszają właśnie z inwestycjami związanymi z ochroną środowiska. 19 maja br., podczas konferencji prasowej w Dźwirzynie, Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał beneficjentom Potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej o przyznaniu unijnego dofinansowania.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu otrzyma dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 4,09 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 3,48 mln zł. Celem projektu jest modernizacja istniejącej i budowa nowej kanalizacji sanitarnej. Dzięki realizacji inwestycji do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostanie przyłączonych około 336 osób. Potwierdzenie przyznania dofinansowania dostał także projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w Pyrzycach", którego beneficjentem jest Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wartość projektu to 53 mln zł. Maksymalna kwota unijnego dofinansowania wynosi 5,55 mln zł. Realizacja projektu zakłada m.in. modernizację oczyszczalni i przepompowni ścieków, a także budowę 1 km kanalizacji sanitarnej i 800 m deszczowej. Inwestycja przyczyni się m.in. do wzrostu liczby mieszkańców Pyrzyc podłączonych do sieci kanalizacyjnej o 2 % do poziomu 99 %.
 
W uroczystym przekazaniu potwierdzeń o dofinansowaniu uczestniczył Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Aleksandra Malarz, Dyrektor Departamentu POIiŚ w Ministerstwie Środowiska oraz Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007–2013 jest największym w historii Unii Europejskiej systemem wsparcia inwestycji infrastrukturalnych w kraju członkowskim. Polska na realizację tego programu otrzymała 27,9 mld euro. Pieniądze te mogą być przeznaczone na projekty dotyczące ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. W ramach programu ogłoszono dotąd 46 konkursów, do których zgłoszono 1069 projektów o wartości 39,4 mld zł. Umowy na dofinansowanie zawarto z 473 beneficjantami, którzy otrzymają 14,3 mld zł.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012