c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 18 maj 2011

 Wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych za 2010 r. 

 
 Jak podaje Ministerstwo Środowiska na stronie internetowej www.pois.gov.pl  w zakładce „Dokumenty i wytyczne”, został zamieszczony dokument: Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE. Ponadto, na stronie Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl  znajduje się kompletna informacja o kontrolach Prezesa UZP, która może stanowić wskazówkę przede wszystkim dla beneficjentów we wszczynanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012