c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 07 grudzień 2010
Informujemy, że 10 grudnia br. zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla działań: 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012