c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 30 listopad 2010
W Gąskach brak wodociągów i kanalizacji był ogromnym problemem. Mieszkańcy i wczasowicze mieli utrudniony dostęp do dobrej wody, a ścieki trzeba było wywozić specjalnymi wozami. Dzięki realizowanemu projektowi wybudowana została sieć wodociągów i kanalizacji o łącznej długości około 20 kilometrów oraz 6 przepompowni ścieków - 5 w Gąskach i 1 w Unieściu. DO BAŁTYKU NIE BĘDĄ JUŻ WPŁYWAĆ ŚCIEKI.
Skala tego zadania jest bardzo duża. Dotychczas gmina miała nieco ponad 110 km kanalizacji. W przeciągu roku powstało więc prawie 20 procent tego, co do tej pory budowano przez wiele lat.
Inwestycja kończy budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie. Gąski były ostatnią miejscowością, z której ścieki musiały być do oczyszczalni dowożone. Teraz z pewnością podniesie się standard życia i pobytu w tej nadmorskiej miejscowości. Mieszkańcy będą mieli lepszej jakości wodę, a do Bałtyku w okolicach gminy Mielno nie będą już wpływać ścieki.
A przypomnijmy, umowa pomiędzy Zakładem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Unieściu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisana została w połowie sierpnia 2009 roku, na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Mielno”. Środki pochodziły z Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Wartość całego projektu to 9.812.050,80 zł brutto - w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 4.352.818,51 zł. Udział własny ZWK Sp. z o.o. w Unieściu pokryty został ze środków własnych, pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 1.700.000 zł oraz kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł. Projekt dotyczył wykonania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków do funkcjonujących oczyszczalni ścieków w Unieściu i Kiszkowie w gminie Mielno.
W ramach projektu zostały wykonane:
1. Magistrale wodociągowe - 2594,5 m,
2. Rozdzielcze sieci wodociągowe - 8848,6 m,
3. Przyłącza wodociągowe do przepompowni ścieków – 81 m
4. Sieci kanalizacji sanitarnej, tłocznej – 6552,0 m,
5. Sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej - 10214,5 m,
6. Przyłącza kanalizacyjne - 3299,5 m,
7. Przepompownie ścieków – 6 szt.
Łącznie wykonano 20066,0 m sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i 11524,1 m sieci wodociągowych. Nadzór nad inwestycją pełni wyłoniona w przetargu firma Ekobud z Koszalina.
Uroczyste otwarcie wybudowanej infrastruktury nastąpi w dniu 22.11.2010 roku.
 
   
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012