c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 11 listopad 2010
To już pewne! Niemal 70 milionów złotych wpłynie do kasy naszego regionu, a dokładnie na budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, w Gminie Nowogard. Dzięki tej jednej inwestycji, rozwiązany zostanie problem gospodarki odpadami dla 25% powierzchni całego województwa zachodniopomorskiego.

Potwierdzenie o dofinansowaniu jest już podpisane i przekazane. Podpisał je dziś w Szczecinie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski. Odebrał - przewodniczący Celowego Związku Gmin R-XXI Robert Wawrzyniak.
- Dla regionu to wielkie święto – mówił Robert Wawrzyniak, któremu wtórowali zgromadzeni na sali goście – burmistrzowie Kamienia Pomorskiego, Złocieńca, Nowogardu czy Chociwla.
Istotą projektu jest bowiem to, iż rozwiązuje gospodarkę odpadami dla aż 27 gmin województwa - od Świnoujścia przez Nowogard, aż po Drawsko Pomorskie i Złocieniec. To łącznie 25% powierzchni województwa, i aż 270 tys. mieszkańców (16% populacji zachodniopomorskiego).

Wartość całkowita projektu wynosi 89 882 207,00 PLN
Kwota dofinansowania z UE to 69 401 643,31 PLN


Projekt obejmuje stworzenie kompleksowego systemu obejmującego zbieranie, odzysk i
unieszkodliwianie całego strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 27 gmin wchodzących w skład Celowego Związku Gmin R-XXI (gminy: Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica, Gryfice, Karnice, Płoty, Rewal, Trzebiatów, Dziwnów, Golczewo, Kamień Pomorski, Świerzno, Międzyzdroje, Wolin, Chociwel, Dobra, Radowo Małe, Resko, Węgorzyno, Drawsko Pomorskie, Ostrowice, Wierzchowo, Złocieniec, Brzeźno, Świnoujście). Przedsięwzięcie pozwoli na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w systemie przestrzennych powiązać regionalnych, z zapewnieniem mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów zgodnie z wytycznymi Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010.

Realizacja projektu przyczyni się do:
• maksymalnego zmniejszenia ilości odpadów wymagających deponowania, przy jednoczesnym zminimalizowaniu szkodliwego oddziaływania obiektu na środowisko naturalne,
• osiągnięcia poziomów ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji określonych w Dyrektywie 1999/31/WE w sprawie składania odpadów,
• odzysku surowców wtórnych i kompostowania/stabilizacji odpadów ulegających biodegradacji oraz ograniczenia strumienia odpadów unieszkodliwianych przez składowanie
• wyższego standardu życia mieszkańców, zmniejszenia stopy bezrobocia, poprawy jakości środowiska naturalnego, a tym samym poprawy pozycji województwa zachodniopomorskiego na tle innych regionów.

Projekt obejmuje:
1. budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie w gminie Nowogard jako element całego systemu gospodarowania odpadami,
2. zamknięcie i zrekultywowanie istniejącej kwatery składowiska,
3. budowę trzech Stacji Przeładunkowych – w Mielenku Drawskim w gminie Drawsko Pomorskie o przepustowości ok. 14 000 Mg/rok, w Kamieniu Pomorskim (ok. 27 000 Mg/rok) oraz w Świnoujściu (ok. 42 000 Mg/rok) wraz z zapleczem do magazynowania odpadów oraz placami kompostowania odpadów zielonych,
4. zaprojektowanie instalacji, której głównym procesem jest odparowanie odcieków ze składowiska.

Zakres planowanej inwestycji – Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami obejmuje realizację podstawowych segmentów technologicznych:
• instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 120 000 Mg/,
• instalacja kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (ok. 40 000 Mg/rok).
 
        

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 12 czerwiec 2012