c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 01 październik 2010

Około 207 mln zł trafi do województwa zachodniopomorskiego dzięki podpisanym w koszalińskim biurze Funduszu umowom o dofinansowanie dwóch zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

1 października w obecności Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Jacek Chrzanowski, prezes WFOŚiGW w Szczecinie podpisał umowę z Tomaszem Bobinem, dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku na dofinansowanie zadania „Ochrona brzegów morskich na wschód od portu Darłowo” i ze Zbigniewem Burdzińskim na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Barlinek, gmina Barlinek”. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele samorządów, na terenie których prowadzone będą obie inwestycje: burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i burmistrz Barlinka Zygmunt Siarkiewicz.
Dofinansowanie do pierwszej umowy wynosi 174.597.158,88 zł, a wartość całego projektu ponad 205 mln zł, dofinansowanie do drugiego – 32.848.194,56 zł, a wartość całej inwestycji prawie 70 mln zł.
Projekt, który będzie realizowany w Darłowie jest największą inwestycją w zakresie ochrony wybrzeża, jakiej kiedykolwiek w Polsce się podjęto. Jej celem jest m.in. modernizacja istniejącego ciągu falochronów wyspowych, wykonanie narzutu z kamienia na wale przeciwpowodziowym na jeziorze Kopań, remont istniejącego falochronu brzegowego i remont 53 istniejących na podbrzeżu ostróg drewnianych, ponadto powstanie kolejny odcinek wału przeciwsztormowego na mierzei jeziora Kopań o długości 830 m. Dzięki budowie systemu ochronnego brzegu morskiego uzyskane zostaną długofalowe korzyści polegające na zabezpieczeniu już istniejącego wału przeciwpowodziowego na jeziorze Kopań, zwiększona odporność przybrzeża i plaży przyczyni się do rozwoju rekreacyjnej funkcji miasta.
Drugie zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w 6 miejscowościach gminy Barlinek oraz uzupełnienie kanalizacji w mieście Barlinek, ponadto przewiduje się modernizację oczyszczalni w Barlinku i likwidację oczyszczalni w Lutówku. Projekt przyczyni się do poprawy jakości wód jeziora Barlineckiego, rzeki Płonia z dopływami, a tym samym ochrony zlewni jeziora Miedwie.
 
           
 
AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012