c:1 s:1

wfos

Opublikowano: 28 wrzesień 2010
W poniedziałek, 27 września br. uroczyście oddano do użytku zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Bobolicach. Jej budowa wraz z 110 kilometrami sieci wodociągowo-kanalizacyjnej kończy kontrakty w gminie Bobolice zrealizowane w ramach projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

W uroczystości wzięli udział: Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jerzy Sarnowski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Szczecinie, Waldemar Miśko, burmistrz Karlina i przewodniczący zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Roman Szewczyk, starosta koszaliński, Andrzej Jakubowski, wiceprezydent Koszalina, władze samorządowe i Bobolic i sąsiednich gmin.
Projekt kompleksowego zagospodarowania gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Parsęty jest finansowany z Funduszu Spójności. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Bobolicach kosztowała około 2,4 mln euro, odbierać będzie ścieki z obszaru zamieszkanego przez ponad 4 tysiące osób. Ponadto wybudowano i wymieniono około 42,5 km sieci wodociągowej oraz około 74 km sieci kanalizacyjnej. Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” jest realizowana w 22 gminach województwa zachodniopomorskiego (powiaty białogardzki, szczecinecki, kołobrzeski). Jak podkreślił wiceminister Stanisław Gawłowski, jest to trzeci pod względem wielkości tego typu projekt w Polsce (a i w Europie trudno byłoby znaleźć odpowiednik tak szeroko zakrojonego projektu) – obejmuje obszar zamieszkały przez prawie 250 tysięcy osób, a wartość wszystkich inwestycji sięgnie 260 mln euro(!). Ponad 80% tej kwoty pochodzi z dotacji Unii Europejskiej. WFOŚiGW w Szczecinie przyznał dofinansowanie projektu w formie pożyczek na kwotę ponad 34,7 mln zł oraz dotacje w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, przeznaczonych na wykonanie przyłączy w rejonie białogardzkim i kołobrzeskim, do kwoty ok. 8,4 mln zł.

 

                 

 

AddThis Social Bookmark Button
Poprawiono: 20 czerwiec 2012